No.112: Dukovany - Javorek

Webové stránky stezky www Délka trasy128km

Trasa stezky

Dukovany (stanice) - Dukovany (rozc.) (319) - Dalešická přehrada (rozc.) (319) - Kozí Hřbety (odb.) (718) - Olšinský Mlýn (odb.) (719) - Hluboké (odb.) (720) - Nad Košíkovem (odb.) (721) - Nad Jestřábím (odb.) (722) - Vlkov (stanice) - Pod sv. Horou (rozc.) (517) - Podmitrov (stanice) - Horní Rozsíčka (stanice) - Šiklův Mlýn (stanice) - Nad Horní Rožínkou (odb.) (723) - Janovičky (stanice) - Dalečín (stanice) - Jimr. Pavlovice (stanice) - Javorek (stanice)